Relatiebeheer (CRM)

Een goed CRM systeem mag niet ontbreken. Al uw relaties keurig in kaart gebracht, cliënten, zorgprofessionals, zorginstellingen en -locaties, artsen en verzekeringsmaatschappijen.

Voorkeur voor bepaalde diensten worden per zorgprofessional vastgelegd, evenals de beschikbaarheid en opslag van alle soorten kopie-documenten (o.a. VOG, BIG, etc.) Verder moeten ook de tariefafspraken worden vastgelegd met alle betrokkenen.

Bij de intake van nieuwe ZPP’ers in de zorgsector komt heel wat kijken. Zo moeten zij voldoen aan een aantal criteria zoals BIG, VOG, Diploma’s, etc. Om te bewijzen dat dat inderdaad zo is, moeten kopieën van al deze documenten worden overlegd. Met QonnectUs kan de nieuwe zorgprofessional alle documenten eenvoudig uploaden naar het bemiddelingsbureau. U kunt deze documenten meteen on-line op het scherm zien en zo beoordelen of deze documenten voldoen aan de voorwaarden. Pas als alle documenten compleet aangeleverd zijn, geeft u groen licht en wordt de ZZP’er opgenomen in de arbeidspool.

Daarnaast kan ook de geldigheidsduur van een document worden vastgelegd, zodat er op tijd een bericht kan uitgaan voor het aanleveren van een nieuwe scan. Alle documenten worden binnen QonnectUs bewaard en zijn alleen voor u als intermediair en de ZZP’er zelf in te zien.

Documenten

Geen gedoe met e-mail waaruit u zelf alle bijlagen moet downloaden, maar gewoon alle documenten beschikbaar zodra deze zijn geüpload door de ZZP’er.

QonnectUs slaat voor u alle documenten op op een veilige plek. Indien gewenst kunt u deze privacy gevoelige documenten natuurlijk ook downloaden naar uw eigen omgeving, waarna ze verwijderd kunnen worden uit de cloud omgeving.

Veilig opgeslagen
  • Identiteitspapieren
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • BIG-registratie
  • Bankgegevens
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Polis beroepsaansprakelijkheid
  • Registratie bij SoloPartners
  • Relevante diploma’s
Geldigheidsduur

Bepaalde documenten hebben een beperkte geldigheidsduur. QonnectUs houdt bij welke documenten binnenkort verlopen, zodat u daar direct actie op kunt ondernemen richting de ZZP’er.

Zo kunnen alle documenten up-to-date gehouden worden en voorkomt dat uw zorgprofessionals niet meer voldoen aan de wettelijke voorschriften.