CRM + Intake

Een goed CRM systeem mag niet ontbreken. Al uw relaties keurig in kaart gebracht, cliënten, zorgverleners, zorginstellingen en -locaties, artsen en verzekerings-maatschappijen.

Plannen

Of het nu gaat om Intramurale zorg of thuiszorg, u wilt op elk moment in één oogopslag kunnen zien hoe de planning er voor staat. Waar is extra aandacht nodig? Welke diensten zijn nog niet ingevuld?

Factureren

Door de vele mogelijkheden van zorg en afwijkende tarieven en afspraken en uitzonderingen daarop, is de facturatie één van de meest ingewikkelde processen waar een zorgbemiddelaar mee te maken krijgt.

Intake nieuwe ZZP’ers

Bij de intake van nieuwe ZPP’ers in de zorgsector komt heel wat kijken. Zo moeten zij voldoen aan een aantal criteria. Om te bewijzen dat dat inderdaad zo is, moeten een aantal documenten worden overlegd. Met QonnectUs kan de nieuwe zorgprofessional alle documenten eenvoudig uploaden naar het bemiddelingsbureau. U kunt deze documenten meteen on-line op het scherm zien en zo beoordelen of deze documenten voldoen aan de voorwaarden. Pas als alle documenten compleet aangeleverd zijn, geeft u groen licht en wordt de ZZP’er opgenomen in de arbeidspool.

Daarnaast kan ook de geldigheidsduur van een document worden vastgelegd, zodat er op tijd een bericht kan uitgaan voor het aanleveren van een nieuwe scan. Alle documenten worden binnen QonnectUs bewaard en zijn alleen voor u als intermediair en de ZZP’er zelf in te zien.

Wat doet QonnectUs voor u?

 • Intake en beheer van Zorgprofessionals (ZZP-ers)
 • Beschikbaarheid/afwezigheid door de ZZP’er
 • Beheer van Zorginstellingen, Locaties, Artsen en Verzekeraars
 • Opvoeren nieuwe diensten door de locatie manager of zorginstelling
 • Accepteren en declareren van diensten door de ZZP’er
 • Accorderen uitgevoerde diensten door de zorginstelling
 • Facturatie namens de ZZP’er aan de zorginstelling, self billing
 • Facturatie van de bemiddelings-fee aan de ZZP’er
 • Uitbetalingsbatch voor de bank
 • Duidelijke overzichten
 • Kalender functie voor snel zoeken naar geschikte diensten
 • Alle facturen als pdf beschikbaar
 • Document opslag en controle
 • en nog veel meer…

Overzichten en functies voor de intermediair

Door onze geavanceerde software oplossing worden alle aangevraagde diensten altijd op de juiste manier door de workflow geleid. Van aanvraag tot en met uitbetaling krijgen alle gebruikers steeds die informatie te zien die voor hen op dat moment relevant is.

Als intermediair heeft u een helikopter view over alle gegevens. Als de behoefte bestaat voor nog meer overzichten dan gaan we in goed overleg kijken of dat te realiseren is. Uw inbreng is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Op die manier zijn we in staat om constant onze service te verbeteren.

Software as a Service (Saas)

QonnectUs koppelt vraag en aanbod razendsnel. Via een unieke authenticatie methode krijgt iedere gebruiker van de applicatie een rol toebedeeld. We onderkennen binnen de applicatie de rol van bemiddelaar, zorginstelling, locatieplanner, teamleider en de zzp’er. Iedereen heeft zijn eigen bevoegdheden binnen het systeem.

QonnectUs wordt als SaaS (Software as a Service) applicatie geleverd en wordt gehost op een centrale server in ons datacenter. Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de applicatie. Het is niet nodig om software te installeren. Software updates worden automatisch uitgevoerd.